ოპტიკური სისტემის ტესტირებისა და აპლიკაციის ლაბორატორია

ლაზერული შედუღების სისტემის ტესტირებისა და გამოყენების ლაბორატორია

ლაზერული შედუღების სისტემის ტესტირებისა და გამოყენების ლაბორატორია

ლაზერული შედუღების სისტემის ტესტირებისა და გამოყენების ლაბორატორია

ლაზერული ოპტიკური კომპონენტების ოპტიკური ტესტირების ლაბორატორია6

ელექტრული მართვის სისტემის აწყობის სახელოსნო

ლაზერული ოპტიკური კომპონენტების ოპტიკური ტესტირების ლაბორატორია5

ლაზერული სკანირების შედუღების ხელმძღვანელი ასამბლეის სახელოსნო

ლაზერული ოპტიკური კომპონენტების ოპტიკური ტესტირების ლაბორატორია7

კრისტალური ფაზის სახელოსნო

ლაზერული წმენდის სისტემა, ლაზერული 3D ბეჭდვა და ფოტოელექტრული უჯრედების ლაზერული ტესტირებისა და აპლიკაციის ლაბორატორია

ლაზერული ოპტიკური კომპონენტების ოპტიკური ტესტირების ლაბორატორია8

ლაზერული წმენდის სისტემის გამოყენების ლაბორატორია

ლაზერული ოპტიკური კომპონენტების ოპტიკური ტესტირების ლაბორატორია9

ლაზერული დასუფთავების სისტემის აწყობის სახელოსნო

ლაზერული ოპტიკური კომპონენტების ოპტიკური ტესტირების ლაბორატორია10

ფოტოელექტრული უჯრედების ლაზერის გამოყენების ლაბორატორია

ჩვენ მჭიდროდ მივყვებით ლაზერული ინდუსტრიის სასაზღვრო გამოყენების ბაზარს და ვინარჩუნებთ მჭიდრო კომუნიკაციას და თანამშრომლობას ლაზერული ინდუსტრიის ყველა მომხმარებელთან.