• მიმოხილვა
 • ᲛᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲚᲔᲑᲘ
 • ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ
 • პროგრამული უზრუნველყოფა

Carman haas თმის სამაგრის ძრავის ლაზერული დამუშავება

ახალი ენერგეტიკული ინდუსტრია სწრაფი განვითარების პერიოდშია, უფრო და უფრო მეტი მომხმარებელია ჩართული Hairpin motor-ის წარმოებაში.Carman Haas-მა შეიმუშავა Hairpin-ის ძრავის ლაზერული სკანირების შედუღების სისტემა იმ პრობლემებისა და საჭიროებების საპასუხოდ, რომლებსაც აწყდებიან მომხმარებლები წარმოებაში.მომხმარებელთა საჭიროებები შეჯამებულია და ძირითადად მოიცავს შემდეგ ოთხ პუნქტს.

 • მოთხოვნა წარმოების ეფექტურობაზე

  რაც მოითხოვს სწრაფ დარტყმებს და მაქსიმალურად თავსებადობას გადახრის შედუღების ლაქებთან ერთჯერადი გავლის სიჩქარის გასაუმჯობესებლად;

 • მოთხოვნა წარმოების ეფექტურობაზე

  პროდუქტს აქვს ასობით შედუღების ლაქა, მოითხოვს შედუღების ადგილის მაღალ ხარისხს და გარეგნობის თანმიმდევრულობას, და დაბალ გაფცქვნას შედუღების პროცესში ახალი კონცეპტუალური ნიმუშების წარმოებისას;

 • მოთხოვნა წარმოების ეფექტურობაზე

  რაც მოითხოვს სწრაფ დარტყმებს და მაქსიმალურად თავსებადობას გადახრის შედუღების ლაქებთან ერთჯერადი გავლის სიჩქარის გასაუმჯობესებლად;

 • მოთხოვნა წარმოების ეფექტურობაზე

  რაც მოითხოვს სწრაფ დარტყმებს და მაქსიმალურად თავსებადობას გადახრის შედუღების ლაქებთან ერთჯერადი გავლის სიჩქარის გასაუმჯობესებლად;

3333
4444
Carman Haas-ის ორიენტაციის მიერ შემუშავებული ხედვის სისტემა CHVis.

Carman Haas-ის ორიენტაციის მიერ შემუშავებული ხედვის სისტემა CHVis.